voice of customer


Hệ Thống Khảo sát và phản hồi

Giải Pháp Voice Of Customer – 4 Lý Do Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng

Thuật ngữ “tiếng nói khách hàng” đang trở nên ngày càng phổ biến. Theo Google Trends, doanh nghiệp quan tâm đến tiếng nói khách hàng đã tăng hơn 100% trên toàn thế giới chỉ trong năm vừa qua. Đâu là lí do và giải pháp này có thể mang lại giá trị nào cho doanh… Continue reading Giải Pháp Voice Of Customer – 4 Lý Do Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng

0981.350.960