sinh trắc học


Hệ thống nhận diện khuôn mặt

Ngân Hàng Đang Nhận Diện Khách Hàng Bằng Sinh Trắc Học Như Thế Nào?

Với sự gia tăng gần đây của tình trạng gian lận danh tính, việc xác minh chính xác danh tính đang trở thành nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tăng cường bảo mật cho khách hàng. Sinh trắc học gần đây được nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính tin tưởng, sử… Continue reading Ngân Hàng Đang Nhận Diện Khách Hàng Bằng Sinh Trắc Học Như Thế Nào?

0981.350.960