phòng giao dịch tự động


Hệ thống xếp hàng tự động, kiosk tự phục vụ

Ngân hàng để khách tự phục vụ bằng quầy giao dịch tự động

Cho phép khách tự khởi tạo giao dịch nộp, rút tiền, chuyển khoản, mở tài khoản… khi đến giao dịch thay vì phải xếp hàng chờ đợi đang là một xu hướng trong cuộc đua số hóa của các nhà băng Việt Nam. Thời gian thực hiện một giao dịch (từ khi khách hàng bắt… Continue reading Ngân hàng để khách tự phục vụ bằng quầy giao dịch tự động

0981.350.960