lắng nghe tiếng nói khách hàng


Hệ Thống Khảo sát và phản hồi

Lắng Nghe Tiếng Nói Khách Hàng (VOC) Đang Trở Nên Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết

Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng họ đang thực hiện chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một số ít thực sự lắng nghe và mang lại trải nghiệm phù hợp với tiếng nói của khách hàng. Theo một nghiên cứu do Bain and… Continue reading Lắng Nghe Tiếng Nói Khách Hàng (VOC) Đang Trở Nên Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết

0981.350.960