đo lường trải nghiệm khách hàng


Hệ Thống Khảo sát và phản hồi, Trải nghiệm khách hàng đa kênh

Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng CSAT Là Gì?

Mức độ hài lòng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng tỷ lệ khách hàng trung thành, doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy các doanh nghiệp nên thường xuyên đo lường chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng để đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời. CSAT sẽ giúp doanh nghiệp… Continue reading Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng CSAT Là Gì?

Trải nghiệm khách hàng đa kênh

5 Gợi Ý Giúp Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng B2B

Những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của trải nghiệm khách hàng.Cải thiện trải nghiệm khách hàng (CX) ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Tuy nhiên trải nghiệm khách hàng của những doanh nghiệp B2B vẫn chậm hơn so với những doanh nghiệp B2C. Một báo cáo năm 2020… Continue reading 5 Gợi Ý Giúp Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng B2B

Trải nghiệm khách hàng đa kênh

3 Chỉ Số Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng Phổ Biến Nhất

Đo lường trải nghiệm khách hàng là một hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ giúp bạn hiểu được mức độ trung thành hoặc sự hài lòng của khách hàng với thương hiệu. Những chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng phổ biển nhất… Continue reading 3 Chỉ Số Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng Phổ Biến Nhất

0981.350.960