customer data platform


Giải Pháp CDP

Customer Data Platform-CDP Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Của CDP?

Customer Data Platform – Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là phần mềm kết hợp dữ liệu từ nhiều công cụ để tạo ra cơ sở dữ liệu đầy đủ, chi tiết về khách hàng của bạn. Cơ sở dữ liệu đó sau đó có thể được phân đoạn theo nhiều cách để tạo… Continue reading Customer Data Platform-CDP Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Của CDP?

0981.350.960