csat


Hệ Thống Khảo sát và phản hồi, Trải nghiệm khách hàng đa kênh

Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng CSAT Là Gì?

Mức độ hài lòng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng tỷ lệ khách hàng trung thành, doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy các doanh nghiệp nên thường xuyên đo lường chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng để đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời. CSAT sẽ giúp doanh nghiệp… Continue reading Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng CSAT Là Gì?

0981.350.960