chuyển đổi số


Trải nghiệm khách hàng đa kênh

Chuyển Đổi Số Có Thể Giúp Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng Như Thế Nào?

Công nghệ đang thay đổi cách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và tương tác với khách hàng của mình. Các hình thức mua sắm thương mại điện tử, cá nhân hóa trải nghiệm…. đều vì lợi ích của người tiêu dùng. Một cuộc khảo sát của HBR cho biết, 72% số người được… Continue reading Chuyển Đổi Số Có Thể Giúp Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng Như Thế Nào?

0981.350.960