Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những thách thức không nhỏ.

Từ ngày 8-1-2018, chính sách chuyển mạng giữ số của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo ra một thị trường viễn thông cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà mạng. Khi đó, thách thức mà mỗi nhà mạng phải đối mặt nhằm giữ thị phần của mình là phải xây dựng các gói cước hợp lý phù hợp từng đối tượng khách hàng, liên tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực viễn thông

Nhu cầu người sử dụng thiết bị di động và lượng khách hàng giao dịch ngày càng gia tăng cũng dẫn đến một thách thức nữa cho các công ty viễn thông về không gian phục vụ của họ tại các điểm giao dịch.

Chính vì vậy mà chiến lược đầu tư các công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng đang được các công ty viễn thông lựa chọn để phát triển và tạo sự khác biệt.

mô phỏng Giải pháp quản lý Trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực viễn thông