Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đang nổi lên như một chiến lược quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hoặc bán lẻ.

Giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút, giữ chân khách hàng và chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Theo khảo sát của Bain & Company, những doanh nghiệp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng có tăng trưởng gấp 2,6 lần về doanh thu, chi phí vận hành thấp hơn 15% trung bình ngành.

digital signage lĩnh vực bán lẻ
digital signage

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng, công ty Miraway đã tư vấn, triển khai và tiếp tục mở rộng quy mô giải pháp cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và bán lẻ như: Zara, Hyundai, Mazda, Samsung, Hệ thống siêu thị Coopmart, Doji, Nhà hàng Dimsum…

mô phỏng giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng trong các lĩnh vực khác