Cải cách hành chính luôn là vấn đề nóng bởi dù ít hay nhiều, người dân, doanh nghiệp đều phải tiếp xúc với cơ quan Nhà nước để hoàn thiện một loại thủ tục hành chính nào đó. Nhiều khu vực dịch vụ hành chính công thường xuyên có tình trạng hàng đợi dài, quy trình thủ tục phức tạp dẫn đến sự không hài lòng của người dân.

Với mục tiêu đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, nhiều địa phương đã ứng dụng mô hình Trung tâm Hành chính công (TTHCC) ứng dụng đồng bộ với CNTT để tạo ra môi trường phục vụ văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động… quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao trải nghiệm cho người dân.

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về giải pháp Quản lý trải nghiệm khách hàng, công ty Miraway đã triển khai và tiếp tục mở rộng tính năng, quy mô giải pháp cho nhiều cơ quan hành chính như TTHCC Thanh Hóa, Chi cục Thuế Quận 5, Văn phòng đất đai Hà Nội…

mô phỏng giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực hành chính công

hành chính công
hành chính công