Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đang nổi lên như một chiến lược quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hoặc bán lẻ.

Giải pháp Quản lý trải nghiệm giao dịch khách hàng sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút, giữ chân khách hàng và chiến thắng đối thủ cạnh tranh. 

Theo khảo sát của Bain & Company, những doanh nghiệp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng có tăng trưởng gấp 2,6 lần về doanh thu, chi phí vận hành thấp hơn 15% trung bình ngành.

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về giải pháp Quản lý trải nghiệm giao dịch khách hàng, công ty Miraway đã tư vấn, triển khai và tiếp tục mở rộng quy mô giải pháp cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và bán lẻ như: Zara, Hyundai, Mazda, Samsung, Hệ thống siêu thị Coopmart, Doji, Nhà hàng Dimsum…

MIRAWAY LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VỀ TRẢI NGHIỆM GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH VỚI HƠN 10 GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU, TRÊN 14 NĂM KINH NGHIỆM VỚI HƠN 500 KHÁCH HÀNG, TRÊN 5.000 ĐIỂM TRIỂN KHAI.

MÔ PHỎNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Kiến thức về trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực

Xu Hướng Trải Nghiệm Khách Hàng Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Bán Lẻ

Hành vi của khách hàng đã thay đổi trong 5 năm qua. Trước đây, khách hàng mua một sản phẩm, ngày nay, họ mua một trải nghiệm. Cụ thể hơn, người dùng đang tìm kiếm một ngân hàng có thể mang lại cho họ những trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Sự thay đổi trong […]

0981.350.960

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk