Lĩnh vực khác

Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đang nổi lên như một chiến lược quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hoặc bán lẻ.

Giải pháp Quản trị trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút, giữ chân khách hàng và chiến thắng đối thủ cạnh tranh.

Theo khảo sát của Bain & Company, những doanh nghiệp mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng có tăng trưởng gấp 2,6 lần về doanh thu, chi phí vận hành thấp hơn 15% trung bình ngành.

digital-signage-linh-vuc-ban-le.jpg
retails0-1-1200x800-1.jpg

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về giải pháp Quản trị trải nghiệm khách hàng, công ty Miraway đã tư vấn, triển khai và tiếp tục mở rộng quy mô giải pháp cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ và bán lẻ như: Zara, Hyundai, Mazda, Samsung, Hệ thống siêu thị Coopmart, Doji, Nhà hàng Dimsum…

MIRAWAY LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH VỚI HƠN 8 GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU, TRÊN 15 NĂM KINH NGHIỆM VỚI HƠN 500 KHÁCH HÀNG, TRÊN 5.000 ĐIỂM TRIỂN KHAI.

MÔ PHỎNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Kiến thức về trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực

3 Chỉ Số Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng Phổ Biến Nhất

Đo lường trải nghiệm khách hàng là một hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ giúp bạn hiểu được mức độ trung thành hoặc sự hài lòng của khách hàng với thương hiệu. Những chỉ số đo lườ

0981.350.960