Tăng cơ hội bán hàng và quản lý rủi ro

Mỗi ngày, lượng dữ liệu do người dùng mạng xã hội và người dùng Internet tạo ra là khổng lồ (Big Data). Trong đại dương dữ liệu đó, có rất nhiều thông tin quý giá và quan trọng giúp doanh nghiệp phát hiện ra rủi ro và cơ hội bán hàng như:

Phân tích truyền thông là gì?

Là quá trình theo dõi các kênh truyền thông xã hội xung quanh các chủ đề, từ khóa, cụm từ, ý tưởng, sản phẩm, thương hiệu, đối thủ… liên quan đến doanh nghiệp của bạn, sau đấy phân tích những thông tin đó để:

  • Tìm ý tưởng cho các chiến dịch tiếp thị
  • Nghiên cứu thị trường và đối thủ
  • Nghiên cứu hành vi khách hàng
  • Phát triển sản phẩm/dịch vụ
  • Phát hiện cơ hội bán hàng
  • Cải thiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng
  • Bán hàng/ bán chéo hàng
  • Quản lý rủi ro truyền thông

CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN