Phân tích kinh doanh là gì?

Phân tích kinh doanh (Business Intelligence – BI) là sử dụng công nghệ để kiểm soát dữ liệu lớn (Big Data), giúp doanh nghiệp “Hiểu quá khứ – Kiểm soát hiện tại – Dự đoán tương lai” một cách hiệu quả nhất.

Một hệ thống Phân tích kinh doanh (BI) gồm 03 phần chính:

– Kho dữ liệu (Data Warehouse): lưu trữ dữ liệu.

– Khai thác dữ liệu (Data Mining): xử lý, phân tách, kết hợp dữ liệu.

– Phân tích kinh doanh (Business Analyst): báo cáo, phân tích, dự đoán.

hệ thống phân tích kinh doanh BI
Gia tăng lợi thế cạnh tranh với giải pháp PHÂN TÍCH KINH DOANH (BI)

Phân tích kinh doanh (BI) mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn trong việc triển khai giải pháp này và cũng là một thách thức không nhỏ đối với cả các doanh nghiệp.

Miraway cùng với các đối tác hàng đầu thế giới và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn và các giải pháp Phân tích kinh doanh (BI) cho các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

lợi ích mang lại

  • Kiểm soát và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả.
  • Thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.
  • Dự đoán được các xu thế và cơ hội trong tương lai.
  • Gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.
  • Phân tích và hiểu hành vi khách hàng.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
  • Gia tăng cơ hội bán hàng và bán chéo hàng.

CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN