BẠN CÓ THỂ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN THAY VÌ Phải XẾP HÀNG ĐỢI Tại quầy

Khách hàng của bạn không muốn phải lãng phí thời gian đứng xếp hàng chờ đợi tới lượt được phục vụ trong những sảnh đợi đông đúc. Thay vào đó, họ mong muốn có thể dành thời gian trên để làm những việc quan trọng và có ý nghĩa hơn.

Giải pháp Đặt chỗ trực tuyến

Miraway cung cấp hệ thống đặt chỗ trực tuyến trên website hoặc ứng dụng di động cho phép khách hàng tham gia một hàng đợi ảo và xếp hàng từ xa trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động khác của họ.

Hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng về thời gian chờ đợi của họ và gửi thông báo cho họ khi đến lượt được phục vụ.

Khách hàng cũng có thể tự xem thông tin xếp hàng theo thời gian thực để theo dõi lượt của mình và khách hàng chỉ cần đến trước lịch hẹn 15 phút. Khi khách hàng đã được phục vụ, hệ thống sẽ tự động gửi một bảng khảo sát ý kiến phản hồi đến điện thoại di động của họ. Điều này sẽ giúp tăng 85% tỷ lệ khách hàng phản hồi.

Các tính năng chính của hệ thống

  • Hiển thị các địa điểm gần nhất
  • Hiển thị thông số về hàng đợi theo thời gian thực
  • Cung cấp chỉ đường đi gần nhất
  • Lựa chọn thời gian và dịch vụ phù hợp
  • Thông báo khi đến hẹn
  • Dễ dàng tích hợp vào một ứng dụng có sẵn

Lợi ích của giải pháp

Lọi ích của giải pháp

CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN