Giải pháp Loyalty Blockchain

Đột Phá Trong Quản Lý Chương Trình Tích Lũy Điểm Khách Hàng Thân Thiết

Tin cậy minh bạch, bảo mật thông tin cá nhân, giảm chi phí, nâng cao lòng trung thành và tăng doanh thu

loyalty-blockchain-1.jpg
  • Blockchain Platform là giải pháp tích hợp công nghệ Blockchain vào chương trình khách hàng thân thiết.
  • Điểm thưởng bằng Static Cryptotoken có thể tích lũy trên hệ thống để quy đổi lấy dịch vụ khách hàng hay quà tặng từ bất kỳ doanh nghiệp nào trong hệ sinh thái sử dụng công nghệ Blockchain
83%

Khách hàng của bạn muốn phần thưởng trung thành có thể trao đổi

+90%

Giảm chi phí quản lý và tích hợp đối tác

Tính năng ưu việt

Quản lý khách hàng tham gia

Quản lý các chương trình chăm sóc
khách hàng

Quản lý các đối tác cung cấp dịch vụ và giải thưởng

Quản lý các giải thưởng

Quản lý truyền thông: quản lý các hành động quảng cáo cho các chương trình chăm sóc khách hàng

Quản lý điểm: Phục vụ việc tính điểm cho khách hàng

Quản lý chăm sóc khách hàng

Quản lý thông tin phản hồi: Quản lý ý kiến khách hàng và đối tác về các chương trình khuyến mãi (Voice of customer)

Hệ thống báo cáo thống kê, phân tích số liệu

Tại sao chọn giải pháp Loyalty Blockchain của Miraway

Gắn kết vào hệ sinh thái thương mại điện tử
Tạo ra cộng đồng các khách hàng Loyalty với hệ sinh thái điểm thưởng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Hỗ trợ thiết lập các nhóm thành viên (member tier), chương trình (program/campaign/gamification)đa dạng Cơ chế Tích lũy và Đổi điểm linh hoạt Loyalty Token
Tự động hóa các giao dịch hỗ trợ và lưu trữ dữ liệu trên một nền tảng duy nhất với độ bảo mật thông tin cao.
Kiến trúc linh hoạt có thể dễ dàng tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của mỗi doanh nghiệp.
Tính khả chuyển có thể chạy trên các đám mây khác nhau.

Miraway Loyalty Blockchain

0981.350.960