CDP – Customer data platform

CDP mà Miraway cung cấp là một bộ giải pháp Customer Data Platform của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới giúp doanh nghiệp của bạn truy xuất dữ liệu từ mọi nguồn một cách hiệu quả. Từ đó tăng doanh thu và giảm chi phí vận hành tối ưu.

Quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng là một thử thách lớn đối với doanh nghiệp hiện nay

  • Không thu thập hoặc không thể thu thập đầy đủ dữ liệu khách hàng
  • Không định danh được khách hàng khi cần cho hoạt động sale – marketing – chăm sóc
  • Không phân nhóm được khách hàng để tối ưu nội dung, cách thức chăm sóc và bán hàng
  • Lãng phí tài nguyên và ngân sách cho các hoạt động tìm kiếm khách hàng mới
  • Không kiểm soát được tỷ lệ khách hàng quay trở lại cũng như tổng giá trị của mỗi khách hàng
CDP_home_img_bg.png

CDP - Customer Data Platform

Nền tảng Phân tích dữ liệu khách hàng (CDP) là gì?

Nền tảng tổng hợp dữ liệu khách hàng tại tất cả các điểm tiếp xúc (trực tuyến và trực tiếp) vào một nền tảng duy nhất để tạo nên một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, từ đó phân tích, cung cấp thông tin chi tiết và có ý nghĩa giúp doanh nghiệp mang đến trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa tới từng đối tượng khách hàng trên các kênh giao tiếp

0981.350.960