Category Archives: phân tích kinh doanh

Big Data Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng?

big data

Bạn không thể quản lý những gì không đo được. Cũng như vậy, bạn không thể quản lý trải nghiệm khách hàng tốt nếu không thu thập & quản lý tốt nguồn dữ liệu của mình. Vậy dữ liệu lớn (Big data) ảnh hưởng đến quản lý trải nghiệm khách hàng như thế nào? Big […]

0919408588