Bài viết nổi bật

Tổng hợp những bài viết nổi bật về các giải pháp của Miraway

Bài viết nổi bật Đặt chỗ trực tuyến Hệ thống xếp hàng tự động
giảm thời gian chờ ở các văn phòng chính phủ, hành chính công

Giảm Thời Gian Chờ Ở Các Văn Phòng Chính Phủ, Hành Chính Công

Hầu hết các văn phòng chính phủ, hành chính công đều phải đối mặt với thách thức về hệ thống lỗi thời và nguồn lực hữu hạn. Chính vì vậy mà việc cung cấp dịch vụ ở lĩnh vực hành chính công thường không đạt được hiệu quả cao và khiến cho thời gian chờ […]

0981.350.960

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk