BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ (E-FORM)

Thúc đẩy kinh doanh cùng số hóa tài liệu

Chuyển đổi biểu mẫu giấy truyền thống sang biểu mẫu điện tử. Cho phép người dùng truy cập, điền và ký các biểu mẫu điện tử mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị thông minh

Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải?

 • Việc xây dựng, chỉnh sửa và in ấn biểu mẫu giấy mới mỗi khi thay đổi nội dung tốn rất nhiều chi phí và thời gian
 • Nhân viên quên mang theo biểu mẫu khi đi kí hợp đồng với khách hàng
 • Có quá nhiều dữ liệu liên quan cần đính kèm với biểu mẫu
 • Khối lượng lớn các loại yêu cầu, đề xuất, giấy tờ trình ký hàng ngày từ các bộ phận liên quan đang được xử lý theo quy trình thủ công
 • Quá trình thu thập, xử lý dữ liệu trên biểu mẫu giấy chiếm khá nhiều thời gian, công sức, chi phí, nhân lực và không mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp
Biểu mẫu điện tử Eform

Hệ thống Miraway E-form

Là bước đầu quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp, hệ thống biểu mẫu điện tử Miraway E-Form ra đời giúp giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới biểu mẫu giấy truyền thống, giúp doanh nghiệp số hóa các qui trình và tập trung thời gian, nguồn lực cho các nghiệp vụ kinh doanh quan trọng.

Tính năng của hệ thống

Xây dựng và chỉnh sửa e-Form chỉ trong vài phút

Truy cập e-Form ở bất cứ nơi nào

Hỗ trợ đa trình duyệt, thiết bị

Sử dụng công cụ thiết kế e-Form trực quan: Dán các biểu mẫu có sẵn vào trình thiết kế, kéo thả thông tin đầu vào, tải lên máy chủ và e-Form đã sẵn sàng để được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào

 • Chỉ với một thiết bị thông minh, eForm có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Sử dụng e-Form ngay cả khi không có internet
 • Thông tin đã thu thập sẽ được lưu trữ lên máy chủ ngay khi có internet
 • Truy cập trên mọi nền tảng và thiết bị mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào
 • Máy tính có trình duyệt hỗ trợ HTML5, thiết bị thông minh,…
 • Nền tảng: Windows, iOS, Android
Xây dựng và chỉnh sửa E-Form chỉ trong vài phút

Sử dụng công cụ thiết kế e-Form trực quan: Dán các biểu mẫu có sẵn vào trình thiết kế, kéo thả thông tin đầu vào, tải lên máy chủ và e-Form đã sẵn sàng để được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào

Truy cập e-Form ở bất cứ nơi nào
 • Chỉ với một thiết bị thông minh, eForm có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Sử dụng e-Form ngay cả khi không có internet
 • Thông tin đã thu thập sẽ được lưu trữ lên máy chủ ngay khi có internet
Hỗ trợ đa trình duyệt, thiết bị
 • Truy cập trên mọi nền tảng và thiết bị mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào
 • Máy tính có trình duyệt hỗ trợ HTML5, thiết bị thông minh,…
 • Nền tảng: Windows, iOS, Android

Lưu trữ nguồn dữ liệu đầu vào để đính kèm cùng biểu mẫu

Tự động hóa quy trình làm việc

Quản lý thông tin đầu vào theo thời gian thực

 • Đọc được hầu hết nguồn dữ liệu đầu vào: chữ ký điện tử, camera, giọng nói, vị trí,…
 • Hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và quét mã QR
 • Hiển thị thời gian và vị trí để đảm bảo tính xác thực của e-Form sau khi hoàn thành
 • Gán vai trò cho các bên liên quan trong việc điền, chỉnh sửa và phê duyệt e-Form
 • Người dùng không còn phải nhập dữ liệu thủ công từ giấy tờ lên hệ thống

Thiết kế biểu mẫu nâng cao và quản lý thông tin đầu vào theo thời gian thực với e-Form động

Lưu trữ nguồn dữ liệu đầu vào để đính kèm cùng biểu mẫu
 • Đọc được hầu hết nguồn dữ liệu đầu vào: chữ ký điện tử, camera, giọng nói, vị trí,…
 • Hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và quét mã QR
 • Hiển thị thời gian và vị trí để đảm bảo tính xác thực của e-Form sau khi hoàn thành
Tự động hóa quy trình làm việc
 • Gán vai trò cho các bên liên quan trong việc điền, chỉnh sửa và phê duyệt e-Form
 • Người dùng không còn phải nhập dữ liệu thủ công từ giấy tờ lên hệ thống
Quản lý thông tin đầu vào theo thời gian thực

Thiết kế biểu mẫu nâng cao và quản lý thông tin đầu vào theo thời gian thực với e-Form động

Lợi ích của hệ thống

Lợi ích của biểu mẫu điện tử Eform

Tự động hóa và tối ưu hóa qui trình làm việc

Thông tin được lưu trữ đồng nhất, bảo mật​

Đồng nhất và minh bạch qui trình, thông tin

Số hóa quy trình nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và năng suất kinh doanh

Cắt giảm trực tiếp chi giấy tờ, in ấn, chi phí quản lý hành chính

Lợi ích của hệ thống

Lợi ích của biểu mẫu điện tử Eform

Tự động hóa và tối ưu hóa qui trình làm việc

Thông tin được lưu trữ đồng nhất, bảo mật

Đồng nhất và minh bạch qui trình, thông tin

Số hóa quy trình nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và năng suất kinh doanh

Cắt giảm trực tiếp chi giấy tờ, in ấn, chi phí quản lý hành chính

Quy trình hoạt động của E-Form

Quy trình hoạt động Eform

0981.350.960

hệ thống xếp hàng tự động hệ thống digital signage phản hồi khách hàng self service kiosk